کــار را بـه کــار کــاردانـش بســپارید... اجاره ویلای شما در کمترین زمان

اجاره از

از تومان
تا تومان

تعداد اتاق

ظرفیت نفرات

استخردار

جنگلی

چسبیده به دریا

دربست

نزدیک دریا

ییلاقی-کوهستانی

داخل شهرک

دارای سرایداری

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci enim itaque maxime possimus suscipit. Accusamus atque aut consectetur facere, fugit id maiores nemo possimus recusandae saepe suscipit temporibus ullam ut?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aliquam autem blanditiis earum error, et id incidunt ipsum itaque labore non nostrum odit porro repellendus sequi sit ullam ut vel?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci enim itaque maxime possimus suscipit. Accusamus atque aut consectetur facere, fugit id maiores nemo possimus recusandae saepe suscipit temporibus ullam ut?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus aliquam autem blanditiis earum error, et id incidunt ipsum itaque labore non nostrum odit porro repellendus sequi sit ullam ut vel?
نمایش نتیجه جستجو
شهرهای پربازدید
most visited cities
ویلاهای تخفیف دار
discounted villas
%۷۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۲۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۳ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۵
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۰۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۲ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۸
 • تعداد نفرات
 • ۱۲ نفر
 • اجاره از
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
سوئیت های تخفیف دار
discounted suites
%۷۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۲۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۳ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۵
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۰۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۲ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۸
 • تعداد نفرات
 • ۱۲ نفر
 • اجاره از
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هتــل های تخفیف دار
discounted hotels
%۷۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۲۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۳ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۵
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
%۲۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۱۰۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۲ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۸
 • تعداد نفرات
 • ۱۲ نفر
 • اجاره از
 • ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%۴۵ تخفیف
ویژه
 • متـــراژ
 • ۸۰۰m۲
 • تعداد طبقات
 • ۱ طبقه
 • تعداد اتاق
 • ۶
 • تعداد نفرات
 • ۹ نفر
 • اجاره از
 • ۸۰۰,۰۰۰ تومان